Как да си изберем подходяща прическа?

Изборът на подстригване е една нелека задача, тъй като до голяма степен от прическата зависи впечатлението от вашата външност. Правилно подбраното и добре изпълнено подстригване е основно условие за красива фризура.

На първо място изборът на прическа трябва да се съобрази с качествата на косата, формата на лицето и характерните му черти.
Ако имате дебели и жилави коси, то те не са подходящи за всякакъв вид прически. Много тънки коси е необходимо да се подстрижат така, че да се постигне обем, което обикновено се прави с филиране. А ако косите ви са непослушни – направете си удължена подстрижка.

Овалната форма на лицето се смята за идеална. На жени с овални лица им отива всякакви прически. При останалите форми на лицето, посредством начина на подстригване, се постигна овалност.

За кръгло лице се препоръчва прическа, чийто контур се разширява от ушите нагоре. Целта е оптически да се удължи лицето. Необходимо е косата в горната част на главата да се повдигне, а по страните да се остави по-малко. Но най-добре е да се направи асиметричен силует на подстрижката. Не се сресвайте гладко и на прав път.

За квадратното лице също са подходящи асиметрични прически и начин на подстригване (проблемите на този тип лице са сходни с тези на кръглото). Необходимо е прическата да се повдигне над линията на челото. На този тип лице отиват вълнисти коси, страничен път, ушите да са полу-открити. Ако имате гъста коса не я пускайте много дълга и се откажете от симетричните фризури.

При триъгълно лице е нужно да се избере такава прическа, чиято най-широка част да е линията при средата или долната част на ушите. Не подчертавайте широките скули, не си правете къси бритони и не сресвайте предните кичури гладко назад. Подходяща е прическа с прав или асиметричен бритон, с къдрици на темето.

За правоъгълно лице си избирайте прическа, която покрива ушите или обрамчва с къдрици лицето. Може да си направите обемен бритон с дължина до веждите. Тъй като е необходимо зрително да скъсите лицето, откажете се от дълги и прави коси и прически с вертикална линия.

При избор на прическа трябва да се вземат под внимание и особеностите на чертите на лицето. При дълъг нос си направете обемна подстрижка с дълъг бритон. Не заглаждайте назад косата си. Ако имате вирнат нос – вчешете косата си нагоре. Ако имате малък нос си направете прическа с къдрици и без бритон. При широк и плосък нос, открийте лицето си и вдигнете косата си високо над челото.

При раздалечени очи – повдигнете косата и я пуснете на вълни, така че частично да падат над челото като бритон. При приближени очи – повдигнете косите, придайте им обем при слепоочията, а предните кичури пуснете покрай бузите. Дългата шия покрийте с косата си, а при къса – наопаки – открийте я. Ако сте с къса прическа, отзад я направете с формата на триъгълник. Ако имате големи уши – закрийте ги с коса, примерно до средата. Ако сте ниски на ръст не си правете пищни и обемни подстрижки. Ако сте висока – обемната фризура е подходяща, защото зрително ще увеличи главата ви.

С тези малки трикове и правилно подбраното подстригване, лесно може да коригирате формата на лицето, да подчертаете привлекателните си черти, а косата ви да бъде здрава и ще изглежда добре. А прическата, направена на основата на подходящата подстрижка, ще допълва вашия стил и винаги ще носи радост.