НОВИ НОРМАТИВИ ЗА ТЕГЛОТО И РЪСТА НА МАЛКИТЕ ДЕЦА

ст Световната здравна органзация намалява показателите за развитие на новороденште установени преди 20 години.СЗО сменя таблицата за ръста и теглото на малките деца в рамките на които тяхното развитие се смята за нормално бе съобщено на саита на организацията.С това се подменят предишните показатели публикувани преди над 20 год. и основаващи се наи-вече на статистическиданни от деца хранени предимно със сухо мляко.Децата захранвани чрез маичино мляко добавят тегло по-бавно и по мнение на експертите от СЗО завишените досега нормативи често са водели до погрешни препоръки някои деца да бъдат дохранвани.Новата таблица е създадена според резултатите от измерването на 8440 деца- всички на кърма. Според получените резултати старите старите данни са били завишени с 15-20%.СЗО препоръчва малките деца да бъдат максимално дълго хранени с маичино мляко тъй като то имо оптимален състав усвоява се добре и съдържа в-ва укрепващи имуната с-ма на децата. Освен това децата хранени по- дълго с маичино мляко в бъдеще по- рядко страдат от наднормено тегло хипертония и захарен диабет.
По данни на СЗО

Таблиците по които към настоящия момент се проследява растежа на децата.


ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ МОМИЧЕТА

Таблица за тегло

Възра --- Минимум --- Максимум --- Средно

При Раждане --- 2,507 ---- 4,067 --- 3,287

Край на 1м --- 2,890 --- 5,030 --- 3,960

2м --- 3, 552 --- 6,398 --- 4,960

3м --- 4,111 --- 7,209 --- 5,675

4м --- 4,699 --- 7,955 --- 6,827

5м --- 5,197 --- 8,633 --- 6,915

6м --- 5,636 --- 9,244 --- 7,440

7м --- 6,013 --- 9,787 --- 7,901

8м --- 6,329 --- 10,265 --- 8,297

9м --- 6,585 --- 11,677 --- 8,631

10м --- 6,780 --- 12,020 --- 8,900

11м --- 6,927 --- 12,307 --- 9,117

12м --- 7,070 --- 12,585 --- 9,828

2год. --- 8,992 --- 14,606 --- 11,804

3год. --- 10,625 --- 19,421 --- 13,523

4год. --- 12,300 --- 20,400 --- 16,350

5год. --- 12,700 --- 23,490 --- 18,000

6год. --- 14,727 --- 26,000 --- 20,360

7год. 16,200 --- 29,900 --- 23,050


Таблица за ръста

Възра --- Минимум --- Максимум --- Средно

При Раждане --- 46,35 --- 53,87 --- 50,11

Край на 1м --- 49,28 --- 58,28 --- 53,78

2м --- 52,46 --- 62,10 --- 54,18

3м --- 54,78 --- 64,70 --- 59,74

4м --- 56,94 --- 67,10 --- 62,02

5м --- 58,88 --- 69,32 --- 64,10

6м --- 60,65 --- 71,33 --- 65,99

7м --- 62,23 --- 73,15 --- 67,69

8м --- 63,60 --- 74,80 --- 69,20

9м --- 64,80 --- 76,24 --- 70,52

10м --- 65,81 --- 77,49 --- 71,65

11м --- 66,72 --- 78,64 --- 72,68

12м --- 67,68 --- 79,84 --- 73,76

2год. --- 77,30 --- 92,30 --- 84,80

3год. --- 84,00 --- 101,00 --- 92,80

4год. --- 90,80 --- 111,20 --- 101,00

5год. --- 96,50 --- 118,10 --- 107,30

6год. --- 102,90 --- 122,10 --- 113,50

7год. --- 109,80 --- 133,90 --- 121,40
ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ МОМЧЕТА


Таблица за тегло

Възра --- Минимум --- Максимум --- Средно

При Раждане --- 2,500 --- 4,380 --- 3,400

Край на 1м --- 2,960 --- 5,330 --- 4,100

2м --- 3,880 --- 6,800 --- 5,300

3м --- 4,560 --- 7,800 --- 6,100

4м --- 5,460 --- 8,500 --- 6,800

5м --- 5,700 --- 9,240 --- 7,500

6м --- 6,150 --- 9,960 --- 8,000

7м --- 6,550 --- 10,470 --- 8,500

8м --- 6,870 --- 10,970 --- 8,900

9м --- 7,200 --- 11,390 --- 9,250

10м --- 7,300 --- 11,730 --- 9,500

11м --- 7,420 --- 12,000 --- 9,700

12м --- 7,500 --- 12,300 --- 10,000

2год. --- 9,460 --- 15,300 --- 12,400

3год. --- 11,200 --- 17,000 --- 14,100

4год. --- 13,000 --- 20,800 --- 17,000

5год. --- 13,800 --- 23,300 --- 18,500

6год. --- 14,700 --- 26,500 --- 20,600

7год. --- 16,600 --- 30,000 --- 23,300
-

Таблица за ръста

Възра --- Минимум --- Максимум --- Средно

При Раждане --- 47,16 --- 54,56 --- 50,86

Край на 1м --- 49,98 --- 59,10 --- 54,54

2м --- 53,03 --- 63,33 --- 58,43

3м --- 55,99 --- 66,23 --- 61,11

4м --- 58,21 --- 68,89 --- 63,55

5м --- 60,19 --- 71,31 --- 65,75

6м --- 61,90 --- 73,47 --- 67,71

7м --- 63,47 --- 75,39 --- 69,43

8м --- 64,77 --- 77,05 --- 70,91

9м --- 65,83 --- 78,47 --- 72,15

10м --- 66,97 --- 76,63 --- 73,15

11м --- 67,43 --- 80,71 --- 74,07

12м --- 68,31 --- 81,87 --- 75,09

2год. --- 78,18 --- 93,95 ---- 86,06

3год. --- 86,42 --- 100,78 --- 94,10

4год. --- 91,10 --- 113,10 --- 102,10

5год. --- 97,30 --- 118,90 --- 108,10

6год. --- 103,70 --- 124,50 --- 114,10

7год. --- 109,90 --- 132,70 --- 121,30